Vacancy details

ASW careers

Position: Security Guard

Department: Security

Reports to: Head of Security

Contract: full-time, fixed-term, trial period, shift work

 

Position overview:

The Security Guard is directly involved in safeguarding and protecting ASW students, parents, staff, visiting community members, and campus property.  These duties will be performed as outlined in the Security Guard Manual. 

Qualifications Required:

 • Secondary School education;

 • Experience as a Security Guard or in a security environment preferred;

 • Qualified Security Guard certification preferred;

 • Strong interpersonal skills, including the ability to communicate tactfully and effectively with a diverse population;

 • Basic knowledge of English preferred;

 • Good physical condition;

 • Ability to cooperate with others in a team environment;

 • Willingness to adapt to the School environment, applying knowledge of security procedures and policies.

 

Key responsibilities:

 • Maintain a high level of security for the school, community and campus by performing all assigned duties at each campus post;

 • Maintain clear and complete records during each shift;

 • Implement all security operational policies and procedures as described in the Security Guard Manual in a consistent manner;

 • Assist and support the school community in maintaining a safe educational environment;

 • Maintain physical security through monitoring access control, parking/traffic control, intrusion detection and patrolling, inventory and key control, perimeter/night security, security system design, emergency response and other related areas;

 • Work collaboratively with supervisors and colleagues to provide exemplary security services for the school community;

 • Maintain clear, diplomatic communication regarding security measures, systems and policies to a diverse, multi-national community;

 • Support the establishment of a close alliance with police, fire, and emergency support;

 • Follow security reporting procedures with colleagues and supervisors, related to security incidents, parent situations, vehicle issues, policies and procedures.

 

What do we offer:

 • Stability of the employment contract;

 • Competitive salary;

 • Professional Development opportunities;

 • Private medical care;

 • Life insurance;

 • Additional days off;

 • Dental allowance.


 

Stanowisko: Pracownik Ochrony
Dział: Ochrona
Kontrakt: pełen etat, umowa na czas określony, próbny
Czas pracy: system zmianowy

 

Opis stanowiska:
 

Głównym obowiązkiem Pracownika Ochrony jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Szkoły Amerykańskiej w Warszawie oraz ochrona mienia należącego do Szkoły, a także ścisłe stosowanie się do obowiązujących regulaminów.
 

Wymagane kwalifikacje:

 • Wykształcenie średnie;

 • Doświadczenie na stanowisku “Pracownik Ochrony”;

 • Kurs ”kwalifikowanego pracownika ochrony”;

 • Silne umiejętności interpersonalne, w tym umiejętność taktownego i skutecznego komunikowania się;

 • Odpowiedzialność i samodzielność w działaniu;

 • Zdolność do dostosowania się do kultury organizacji szkolnej;

 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

 

Główne obowiązki:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Szkoły oraz zabezpieczenie mienia;

 • Prowadzenie rzetelnej dokumentacja w czasie zmiany;

 • Dostosowanie się oraz egzekwowanie od osób przebywających na terenie Szkoły regulaminów i procedur ochrony;

 • Nadzór ruchu osobowego poprzez kontrolę wjazdów/wyjazdów, monitorowanie i patrolowanie parkingów, monitoring rutynowy, inwentaryzację i kontrolę kluczy;

 • Wydawanie przepustek wjazdowych, rejestr wejść i wyjść;

 • Ścisła współpraca z Przełożonym oraz członkami zespołu w celu zapewnienia bezpieczeństwa na określonym obiekcie;

 • Reakcja na wykroczenia oraz inne formy łamania prawa, bezzwłoczne powiadomienie Przełożonego;

 • W razie zagrożenia współpraca z Policją, Strażą Pożarną oraz Pogotowiem;

 • W sytuacji zagrożenia przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z Regulaminem.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

 • konkurencyjne wynagrodzenie;

 • możliwość rozwoju zawodowego; 

 • prywatną opiekę medyczną;

 • dodatek dentystyczny;

 • dodatkowe dni wolne;

 • ubezpieczenie na życie.Apply/Aplikuj